Teambuilding

Hvad betyder ordet ”teambuilding” for jer? Er det at flytte et team mod et fælles mål, samt at skabe fremgang for såvel teamet som det enkelte individ?...

Vi tilbyder individuelle sammensatte udviklingsforløb med pædagogisk sigte for enkelt personer eller grupper.

På baggrund af for samtaler, afdækker vi jeres ønsker og behov, så aktiviteterne bliver målrettet disse.

Vi sikrer, at aktiviteterne synliggør jeres styrker og potentialer. Der bliver sat fokus på de indbyrdes relationer, personlige samt fælles mål.

Formålet med øvelserne er, at skabe indsigt, refleksion og erkendelse og herigennem hjælpe med at ændre jeres hverdag til det bedre.

 

Vi retter fokus mod:

 

S amarbejde.

T illid.

R elationer.

O rganisering.

N ærvær.

G læde.

 

2-100 personer

  Hele landet

  Indhent tilbud

 

Minimumspris: 500kr

 

Copyrigth@strongviborg.dk | Email: Info@strongviborg.dk | Tlf: 22367176