Velkommen

 

S.T.R.O.N.G er et kommunalt teamudviklingstilbud i Viborg.

Vi tilbyder individuelle sammensatte udviklingsforløb med pædagogisk sigte for enkeltpersoner til grupper.

Dette på baggrund af for samtaler med jer, hvor vi afdækker jeres ønsker og behov. Vi sikrer, at teamaktiviteterne synliggør jeres styrker og udviklingspotentialer, og der bliver sat fokus på de indbyrdes relationer og det personlige samt fælles mål.

Vi fokuserer i forløbene på at deltagerne lærer at:

-Samarbejde.

- Flytte grænser.

- Byde ind i et fælleskab.

- Udvikle sociale kompetencer.

- Og have det sjovt samtidigt!

Som deltager for du oplevelser, styrkede venskaber og personlige sejre.

Vi har en aktiv tilgang til øvelserne, hvor deltagerne får øget kropsbevidshed og selvforståelse, der øger individuel og fælles trivsel.

 

 

 

S.T.R.O.N.G